Müügitingimused

 1. Üldine

1.1.         Käesolevad üldised müügitingimused (edaspidi: Tingimused) on aluseks kõigile Hansavärv OÜ (edaspidi Müüja) poolt müüdavate toodete ja/või teenuste (edaspidi: Kaubad) müügist tulenevatele kokkulepetele.

1.2.         Käesolevatest Tingimustest erinevad tingimused on võimalikud ainult poolte poolt kirjalikult vormistatud vastaval kokkuleppel.

1.3.         Miski käesolevates tingimustes ei ole mõeldud piirama tarbija (Võlaõigusseaduse mõistes) seaduslikke õigusi.

 1. Tellimuse kinnitus, jõustumine ja tühistamine

2.1. Müüja ja Ostja vahelise suhte aluseks on Müüja poolse pakkumuse alusel vormistatud ja Ostja poolt kinnitatud Tellimus (edaspidi: Tellimus), mille Ostja ja Müüja õiguslikult pädevad esindajad tehingu tingimuste sobimisel kinnitavad.

2.2. Koos Tellimuse kinnitamisega nõustub Ostja käesolevate Tingimustega.

2.3. Tellimus jõustub Ostjapoolse ettemaksu laekumisel.

2.4. Tellimust võib muuta enne selle jõustumist. Jõustunud Tellimuses muudatusi teha ei saa, muudatused vormistatakse uue Tellimusena.

2.5. Ostja võib Tellimuse tühistada enne selle jõustumist. Jõustunud Tellimuse tühistamisel Ostjale ettemaksu ega lõppmaksu ei tagastata. Ostjapoolseks Tellimuse tühistamiseks loetakse mh tellitud kaubast loobumist, kaupade lõppsumma tasumatajätmist 21 p jooksul tasumise tähtajast ning Kauba mittevastuvõtmist 90 p jooksul alates Kauba üleandmise tähtajast. Tellimuse tühistamisega kaotab Ostja õiguse antud kaupadele, need kuuluvad Müüjale ning Müüja võib neid taaskasutada muul otstarbel.

 1. Kauba hind ja selle tasumise tingimused

3.1. Kauba hind ja selle tasumise tingimused on fikseeritud Tellimuses ning Tellimuse alusel koostatud arvel.

3.2. Ostja kohustub Tellimuse kinnitamisel maksma Kaupade eest 100% ettemaksu.

3.3. Kaupade hind sisaldab pakendit.

3.4. Hansavärv OÜ e-poes kasutatav rahaühik on euro(EUR) ning kaupade eest tasumiseks on järgmised võimalused:

3.4.1. Pangalingiga – Maksta saab Swedbank, SEB, Luminor, Danske, LHV, Coop, Pocopay ja Liisi ID internetipanga kaudu.

NB! Pärast kauba eest tasumist (pangaülekande tegemist) välju e-panga lehelt vajutades nupule “Tagasi kaupmehe juurde”. Tellimuse ja makse kinnituseks kuvatakse tellimuse kinnitus, mille saad soovi korral välja trükkida.

 3.4.2. Ettemaksu alusel – Valides makseviisi “Tasun ettemaksu alusel”, saadetakse arve tellimuses märgitud e-posti aadressile.

NB! Tellimust asume täitma pärast arve märgitud summa laekumist Hansavärv OÜ pangakontole. Tarneaeg lükkub edasi maksega viivitatud päevade arvu võrra.

3.4.3. Tasumine sularahas kauba kättesaamisel – Valides makseviisi “Tasun kättesaamisel”, saadetakse tellimuses märgitud e-posti aadressile tellimuse kinnitus koos tarneajaga. Kauba saab kätte aadressil Tuleviku tee 10, Peetri alevik Rae vald 75312 Harjumaa.

 1. Kauba üleandmise tähtaeg

4.1. Kauba üleandmise tähtaja arvestus algab Tellimuse jõustumisel.

4.2. Tähtaeg on fikseeritud Tellimuses. Juhul kui tähtaeg täpsustub või muutub, siis Müüja teatab sellest Ostja poolt näidatud kontakttelefonil või meiliaadressil.

4.3. Hansavärv OÜ e-poes on kauba kättesaamiseks võimalik valida järgmiste võimaluste vahel:

4.3.1.Tasuta transport – Tellimustele summaga 50 EUR ja rohkem on transport ostjale tasuta nii pakiautomaati kui ka kulleriga soovitud aadressile.

4.3.2. Omniva pakiautomaat – Valides selle tarneviisi, lisandub tarnsporditasu 3,00 EUR iga saadetise kohta.

4.3.3. Itella Smartpost pakiautomaat – Valides selle tarneviisi, lisandub tarnsporditasu 3,00 EUR iga saadetise kohta.

4.3.4. Kulleriga kohale – Valides selle tarneviisi, lisandub tarnsporditasu 6,00 EUR iga saadetise kohta. Kuller toob ostetud kauba tellimusele märgitud kuupäevale järgneva kahe tööpäeva jooksul kliendi poolt tellimusele sisestatud aadessile.

4.3.5. Tulen ise järele – Selle tarneviisi korral tarnsporditasu ei lisandu. Tellitud kauba saab kätte aadressilt Tuleviku tee 10, Peetri alevik Rae vald 75312 Harjumaa alates tellimuskinnitusele märgitud tarnekuupäevast.

4.4. Hansavärv OÜ annab ostetud kaubad vedajale üle tellimuskinnitusele märgitud tarnekuupäevale järgneva tööpäeva jooksul.

4.5. Eesti piires on tarneaeg laotoodetele 3 – 5 tööpäeva, tellitavatele toodetele 1 – 3 nädalat.

 1. Kaupade vastuvõtmise ja ülevaatamise kohustus

5.1. Ostja on Kaupade vastuvõtmisel kohustatud kontrollima Kauba koguse vastavust Tellimusele.

5.2. Kaupade vastuvõtmisel on Ostja kohustatud informeerima Müüjat viivitamatult Kauba tarnimisel ilmsiks tulnd silmaga nähtavatest kõrvalekalletest.

5.3. Kaupade juhusliku hävimise ja kahjustumise riisiko läheb Müüjalt Ostjale Kaupade üleandmisel.

 1. Hoiutasu

6.1. Müüjal on õigus nõuda Ostja käest Kaupade hoiustamise tasu Müüja laos aja eest, mis ületab kokkulepitud tarneaega rohkem kui kaks nädalat. Hoiutasu on  3% hoiustava kauba hinnast iga hoiustava päeva eest.

 1. Kauba omandiõigus

7.1. Kauba omandiõigus läheb Müüjalt Ostjale üle Kauba ostuhinna täieliku tasumisega.

 1. Pretensioonide esitamine

8.1. Kui Kaubal ilmneb tehnoloogilise iseloomuga defekt, siis võib Ostja nõuda Kauba parandamist ning parandamise võimatuse korral Kauba asendamist. Kui Kaupa on võimalik parandada, siis Ostjal asendamist nõuda ei ole võimalik, kuna see põhjustaks Müüjale ebamõistlikke kulusid.

8.2. Kauba defekti ilmnemisel kohustub Ostja teavitama Müüjat probleemist e-posti või telefoni teel kirjeldades, kuidas ja millal oli avastatud või tekkis defekt. Lisada tuleb Ostjapoolne Tellimus ja Kauba eest tasumist tõendav dokument ning võimalusel fotod defektist. Vastav avaldus peab olema esitatud mõistliku aja, kuid mitte hiljem kui 2 kuu jooksul peale defekti avastamist. Nimetatud tähtaja mõjuva põhjuseta järgimata jätmise korral kaotab Ostja õiguse nõuda Müüjalt tasuta Kauba parandamist või detaili vahetamist. Vea avastamisel on veaga Kauba edasine kasutamine keelatud.

8.3. Müüja kohustub pretensiooni läbi vaatama ja vastama Ostjale 5 tööpäeva jooksul alates pretensiooni vastuvõtmisest. Ostjapoolse pretensiooni õigustatuse korral kohustub Müüja parandama või asendama Kauba oma kuludega mõistliku aja jooksul.

8.4. Müüja ei vastuta:

8.6.1. Ostja süül või hoolimatusel tekkinud Kauba kahjustumise eest;

8.6.2. defektide eest, mis on tekkinud Ostjapoolse toote ebaõige paigalduse ja/või mittesihipärase kasutamise tagajärjel;

8.6.3. Kauba loomuliku füüsilise kulumise eest tavapärase kasutamise korral

8.6.4. normist erinevate kasutustingimuste korral (niiskus, temperatuur, tuul jms).

 1. Kauba vahetamine

9.1. Ostjal on õigus vahetada valmiskujul ostetud Kaup 14 päeva jooksul alates ostu kuupäevast samaväärse Kauba vastu tingimusel, et Kaup ei ole vigastatud ja seda ei ole kasutatud.

9.2. Ostja jaoks spetsiaalselt eraldi tellitud/valmistatud Kaupa vahetada ei saa.

 1. Vääramatu jõud

10.1. Müüja ei ole vastutav Tellimuse mittetäitmise eest, kui see on tingitud asjaoludest, mis ei ole Müüja poolt mõjutatavad.

 1. Muud tingimused.

11.1. Kõik Müüja ja Ostja vahelised erimeelsused püütakse lahendada eesti keeles läbirääkimiste teel. Juhul, kui läbirääkimised ei anna tulemusi, on pooltel õigus kasutada kõiki seadusest tulenevaid õiguskaitsevahendeid, sealhulgas pöörduda tarbijakaebusi lahendavate isikute või institutsioonide poole või kohtusse.